Podłoga drewniana na ogrzewaniu podłogowym

Co jest ważne przy układaniu podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym? Jakie gatunki drewna najlepiej się w tym przypadku sprawdzą?
Na ogrzewaniu podłogowym można układać podłogę drewnianą, ale zanim podejmie się taką decyzję należy pamiętać o kilku żelaznych zasadach:
• Na podłodze z systemem grzewczym możemy stosować wyłącznie gatunki charakteryzujące się małym skurczem takie jak: merbau, iroko, doussie, teak, dąb, jesion, brzoza, dąb czerwony, orzech europejski, wiśnia amerykańska, wenge, sapelle. Niedopuszczalna jest jatoba, badi,tali, buk, buk parzony, klon europejski i kanadyski.

Podłoga drewniana na ogrzewaniu podłogowym

Co jest ważne przy układaniu podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym? Jakie gatunki drewna najlepiej się w tym przypadku sprawdzą?

Na ogrzewaniu podłogowym można układać podłogę drewnianą, ale zanim podejmie się taką decyzję należy pamiętać o kilku żelaznych zasadach:

  • Na podłodze z systemem grzewczym możemy stosować wyłącznie gatunki charakteryzujące się małym skurczem takie jak: merbau, iroko, doussie, teak, dąb, jesion, brzoza, dąb czerwony, orzech europejski, wiśnia amerykańska, wenge, sapelle. Niedopuszczalna jest jatoba, badi,tali, buk, buk parzony, klon europejski i kanadyski.
  • Na podłodze z ogrzewaniem nie powinno się kłaść parkietu (desek) o grubości powyżej 15mm. Należy pamiętać, że drewno jest dobrym izolatorem termicznym i stosowanie podłogi o dużej grubości obniża sprawność ogrzewania. Przykład – strata ciepła na dębowej klepce parkietowej wynosi prawie 7 stopni Celsjusza.
  • Nie należy instalować podłogi drewnianej na podłodze z elektrycznym systemem ogrzewania. System taki może wymuszać gwałtowne zmiany temperatury, co w konsekwencji może spowodować nagłe wystąpienie dużych naprężeń w podłodze i jej odkształcenie.
  • Bardzo dobrym rozwiązaniem na podłoże z systemem grzewczym jest podłoga trójwarstwowa, która dzięki swojej budowie jest bardziej odporna (przez co jest stabilniejsza) na działanie zmiennej temperatury i wilgotności powietrza wymuszonego przez ogrzewanie podłogowe.
  • Temperatura na powierzchni podłogi drewnianej wymuszona przez podłogowy system grzewczy nie powinna przekroczyć 27stopni Celsjusza.
  • Bardzo dobrym rozwiązaniem jest przyklejenie podłogi (trójwarstwowej, warstwowej) do podłoża (klejem o właściwościach elastycznych). Takie rozwiązanie zwiększa wydajność systemu grzewczego przez wyeliminowanie podkładu, który jest dodatkowym izolatorem (plus pęcherzyki powietrza).
  • Cała powierzchnia podłogi musi być równomiernie ogrzewana. W przypadku podłogi, pod którą tylko częściowo jest zainstalowany system grzewczy, należy tą powierzchnię oddzielić szczeliną dylatacyjną od pozostałej powierzchni.
  • Należy zwrócić szczególną uwagę przy podłogach instalowanych w sposób „pływający" na paroizolację, którą należy zastosować pod podkładem.
  • Podłoże po dokonanej instalacji systemu grzewczego, a przed montażem podłogi, powinno przejść proces wygrzewania udokumentowany stosownym protokołem sporządzonym przez wykonawcę systemu.
  • W pomieszczeniach z podłogowym systemem grzewczym, na którym jest zainstalowana podłoga drewniana, zaleca się stosowanie nawilżaczy powietrza celem stabilizacji wilgotności powietrza podczas okresu grzewczego, co w konsekwencji zmniejsza skurcz podłogi i ryzyko jej odkształcenia.